“La diplomàcia de ciutats: estratègies d’internacionalització”