L’activitat exterior de les regions: una dècada de projecció exterior de Catalunya