F O C I R

Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes

Via Laietana, 54, 2n D, 213
08003 Barcelona
Tel 93 269 05 40
secretaria@focir.cat

Del dret a l’autodeterminació al dret a decidir. Un possible canvi de paradigma en la reivindicació dels drets de les nacions sense estat