F O C I R

Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes

Via Laietana, 54, 2n D, 213
08003 Barcelona
Tel 93 269 05 40
secretaria@focir.cat

“La cultura i la projecció d’un país” realitzada a Samuel Jones, coautor del llibre, des de la FOCIR