F O C I R

Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes

Via Laietana, 54, 2n D, 213
08003 Barcelona
Tel 93 269 05 40
secretaria@focir.cat

L’action du gouvernement catalan en Catalogne française (2000/2014). Une politique extérieure du dedans (París: Les impliqués, 80 p.)