F O C I R

Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes

Via Laietana, 54, 2n D, 213
08003 Barcelona
Tel 93 269 05 40
secretaria@focir.cat

Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2016. Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social