Una política internacional per a Catalunya (2010-2020). Les propostes de Convergència en política exterior