La presència de les entitats polítiques subestatals en les relacions internacionals: la consolidació