Estatuir Catalunya. Les accions per establir un nou estat