El reconeixement internacional de la Fundació puntCAT