Catalans al món: atles de la presència catalana al món, 998-2008