F O C I R

Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes

Via Laietana, 54, 2n D, 213
08003 Barcelona
Tel 93 269 05 40
secretaria@focir.cat

Presentació de la Fundació Desenvolupament Comunitari al curs “Economia en el tercer sector: Curs d’introducció a la Comptabilitat i fonts de finançament a Catalunya i a Europa.”