Per una acció exterior de Catalunya participativa i compromesa (Adhesions confirmades)