Com promourà la internacionalització de Catalunya?