Argumentaris per a explicar el cas català al món (Anglès)