F O C I R

Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes

Via Laietana, 54, 2n D, 213
08003 Barcelona
Tel 93 269 05 40
secretaria@focir.cat

Achievements and limits of strategic communication for nation-building: The case of Spain’s Catalan region (1979-2017)